Magasin > Said och orientalismen (Nummer 6, 2007)

Nummer

I det här numret

Said och orientalismen

Said och orientalismen

Innehåll

Minitema:Kuba

Torbjörn Elensky och Isabella Thomas tecknar var sin bild av ett Kuba lamslaget av väntan och osäkerhet inför framtiden.

Bokhandeln på väg att förlora fokus

Håkan Lindgren frågar sig vad som är vitsen med att dela in böcker efter kön, etnicitet och sexuell läggning.

Nästa: Tema