Magasin > Sätt fler på piedestal (Nummer 5, 2021)

Nummer

I det här numret

Sätt fler på piedestal

Sätt fler på piedestal

Innehåll

Lev livet bit för bit

Det mest kända av alla kända Kierkegaardcitat måste vara detta, hämtat från en av hans tusentals dagbokssidor: ”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.”

Vi är inte syskon

För ett decennium sedan försökte jag och andra svenskkyrkliga kolleger föra en diskussion om kristendomens och kyrkans identitet. Det utlöste ramaskri från kyrkoledningsnivåerna och bifall från många andra i Vår herres hage.

Bossen i byn

Konstverket ”It Takes a Village” beskrivs som ”där byalaget tar plats för att lyssna, delge sina livserfarenheter och ge besökare råd”. Byalaget utgörs av en grupp personer som tar emot enskilda individers bekymmer för att ge råd. ”Står du inför ett svårt beslut eller vill du få råd i en livsfråga?”

Bokskogen får vänta

Många drömmer om att skriva en bok. Själv drömmer jag om att plantera en liten bokskog. Att skapa en pelarsal med 30–40 meter höga träd med silvergråa stammar och slät bark.

Spelar roll

Jag har just läst på om växten parkslide och är därför ganska skärrad.

Nästa: Essä