Magasin > Skönhetens tabu (Nummer 7, 2008)

Nummer

I det här numret

Skönhetens tabu

Skönhetens tabu

Innehåll

Idag har skönheten relativiserats

”Idag har skönheten relativiserats”

Nutidens vurm för skönhet märks mer och mer i mode och design än i bildkonsten, där gränsen mellan skönhet och fulhet för länge sedan har brutits ner. Författaren och semiotikern Umberto Eco menar att vår tids utvidgade skönhetsideal kan leda till en större estetisk sensibilitet.

Nästa: Kultur