Magasin > Verkligheten invaderar fiktionen (Nummer 4, 2007)

Nummer

I det här numret

Verkligheten invaderar fiktionen

Verkligheten invaderar fiktionen

Innehåll

Därför talar tingen

Moderniteten har ansetts bygga på åtskillnad - mellan mänskligt och materiellt, diktat och verkligt, estetisk känsla och sinnlig njutning. Men i själva verket var blandade tillstånd ett viktigt inslag i upplysningens politiska teori. Därför talar föremål i 1700-talets England.

Bedrägliga självbiografier

Självframställande litteratur suddar ut gränsen mellan vekrlighet och fiktion. Återges den befintliga verkligheten, eller skapas en annan? I stället för att basera sin identitet på minnet, väljer dagens författare att konstruera nya självbilder.

En andra chans till ett bättre liv

Den virtuella världen blev inte det socialt frigjorda universum som många trodde. På mötesplatserna på internet reproduceras beteendemönster från den fysiska världen. Samtidigt blir den virtuella ekonomin allt närmare kopplad till den verkliga.

Nästa: Intervju