Bedrägliga självbiografier

Självframställande litteratur suddar ut gränsen mellan vekrlighet och fiktion. Återges den befintliga verkligheten, eller skapas en annan? I stället för att basera sin identitet på minnet, väljer dagens författare att konstruera nya självbilder.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare