Magasin > Vid europavägens ände (Nummer 6, 2012)

Nummer

I det här numret

Vid europavägens ände

Vid europavägens ände

Innehåll

Tankesmedjor tar över politiken

EU:s politiker och byråkrater gör sig alltmer beroende av Bryssels tankesmedjor. Men deras växande inflytande väcker frågor om vilkas intressen de egentligen tjänar.

Bryt tystnaden om Stasi

Svenska företag och organisationer måste gå till botten med sina kontakter med Östtyskland och Stasi. Det är en fråga om moraliskt ansvar mot offren.

Idealismens fallgropar

Cynism och svek i politiken är naturliga ingredienser i amerikansk filmtradition. Men de som anser att vårt svenska system är bättre ägnar sig åt barnatro.

Amerikanskt skyttegravskrig

USA:s politik utmärks av skarpa motsättningar och väljarförakt. Samtidigt saknas idéer och tankar om hur låsningarna ska brytas.

Frisinnet gjorde oss demokratiska

Väckelserörelsen lärde ut skötsamhet, ansvarstagande och självständigt tänkande. Betoningen på läsning och samtal bidrog till demokratins genombrott.

Tillväxtmodell vid vägs ände?

Reformer för framtida utveckling eller fortsatt säkring av stabiliteten? Beslutet blir av historisk betydelse för Kinas framtid.

Nästa: Krönika