Anders Fredriksson

Forskar om bland annat byråkrati, offentlig administration och korruption vid universitetet i São Paulo.

Av Anders Fredriksson