Börje Ljunggren

Ambassadör i Peking 2006–2010.

Av Börje Ljunggren