Fredrik Norén

Doktorand vid institutionen för kultur och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Av Fredrik Norén