Johan Ingerö

Policyansvarig vid Kristdemokraternas partledarstab.

Av Johan Ingerö