Karlis Neretnieks

Generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan.

Av Karlis Neretnieks