Linda Johansson

Fil dr i filosofi. Lärare och forskare vid Försvarshögskolan.

Av Linda Johansson