Lotta Stern

Professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Av Lotta Stern