Magnus Henrekson

Professor i nationalekonomi.

Av Magnus Henrekson