Mats Edenius

Professor i informationssystem och tidigare dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Av Mats Edenius