Sharon Rider

Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och aktuell med essäsamlingen Den tveksamme bekännaren.

Av Sharon Rider