Stefan Stern

Kommunikationsansvarig på Nordstjernan AB och senior advisor till Wallenberg Foundation AB.

Av Stefan Stern