TV > Bruken som byggde Sverige > Del 3 av 4 – Nyhammar

Bruken som byggde Sverige

Del 3 av 4 – Nyhammar

Det har sagts att ingen privat titel i Sverige någonsin har haft så stort anseende som benämningen brukspatron. På Nyhammars bruk mellan Kolsva och Skinnskatteberg finns resterna av den enorma bruksanläggning som Petter Julinsköld hade planer på att anlägga här i mitten av 1700-talet. Längs Hedströmmen har det sedan 1500-talet funnits ett stort antal järnbruk. Här gäller det att ha fantasi, för här finns det ofullbordade resultatet av mänsklig fåfänga som så småningom ledde till ruinens brant. Spåren efter Julinskölds tillvaro och brukets historia tar oss till Tekniska museets samlingar i Stockholm.

Programledarna Marie Steinrud och Torbjörn Elensky följer järnets väg till fyra historiska bruksmiljöer i Västmanland.
Inspelat i augusti 2022.

Del 3 av 4 – Nyhammar

Bruken som byggde Sverige

Det har sagts att ingen privat titel i Sverige någonsin har haft så stort anseende som benämningen brukspatron. På Nyhammars bruk mellan Kolsva och Skinnskatteberg finns resterna av den enorma bruksanläggning som Petter Julinsköld hade planer på att anlägga här i mitten av 1700-talet. Längs Hedströmmen har det sedan 1500-talet funnits ett stort antal järnbruk. Här gäller det att ha fantasi, för här finns det ofullbordade resultatet av mänsklig fåfänga som så småningom ledde till ruinens brant. Spåren efter Julinskölds tillvaro och brukets historia tar oss till Tekniska museets samlingar i Stockholm.

Programledarna Marie Steinrud och Torbjörn Elensky följer järnets väg till fyra historiska bruksmiljöer i Västmanland.
Inspelat i augusti 2022.

Publicerat 19 sep, 2022
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 3 av 4 – Ramnäs

Lona Lisa Söderhielm och hennes make Jakob Tersmeden köper så småningom ett eget järnbruk, i den anrika bruksorten Ramnäs. Här får vi stifta bekantskap med inte bara släkten Tersmeden, utan även med grannen på andra sidan strömmen - Schenström. Den bruksrörelse som Lona Lisa Söderhielm lämnar efter sig tas över av sonen Per Reinhold Tersmeden, och genom honom kan vi se vikten av att manifestera sin status och sin närvaro på orten på olika sätt, liksom värdet av att äga en herrgård.
Historia 29 sep, 2021

Del 2 av 4 – Engelsberg

Lona Lisa Söderhielms liv för henne så småningom till Engelsbergs bruk, idag ett världsarv. Familjen Söderhielm kom att prägla brukets framväxt och modernisering. Brukspatronen, kapten Söderhielm, var inte bara Lona Lisas far utan drev även bruket med järnhand. På Engelsberg finns lämningar efter den tekniska utveckling som var förutsättningen för järnets framväxt, men även en praktfull herrgårdsmiljö, en utgångspunkt för den framväxande elit som brukspatronerna utgjorde.
Historia 22 sep, 2021

Del 1 av 4 – Norn

Resan in i den svenska brukshistorien och Lona Lisa Söderhielms liv tar sin början på det lilla järnbruket Norn utanför Hedemora. Här föds hon som dotter till en brukspatron och det är här hennes liv tvinnas samman med brukens uppgång och storhetstid. På bruket i Norn får vi inte bara stifta bekantskap med ägarna, utan även med de som arbetade på bruket. Vi ser hur den tidiga järnframställningen såg ut och får reda på hur det var att leva på ett järnbruk för tre hundra år sedan.
Historia 16 sep, 2021

Del 4 av 4 – Wanbo

Till Wanbo bruk utanför Smedjebacken tar oss spåren efter Lona Lisa Söderhielms liv. Hit kom en släkting till henne i början av 1800-talet, som dotter till brukspatron Kihlstedt. Genom Lisen Kihlstedts brev och dagböcker får en man en inblick i hur livet på herrgården kunde te sig. Wanbo är också ett exempel på hur järnbruken tog steget in i 1900-talet, när sjuksköterskan Anny Wernström gick i pension och öppnade ett pensionat i bergslagsskogen, ett pensionat som kom att bli en viktig scen för den svenska kulturella och politiska eliten under framför allt 1930-talet.
Historia 13 sep, 2021