TV > Den kinesiska idén > Del 4 av 4: Börje Ljunggren

Den kinesiska idén - föredrag

Del 4 av 4: Börje Ljunggren

Börje Ljunggren, f.d. ambassadör i Peking talar om Socialism med kinesiska förtecken. Vad innebär Xi Jinpings ”socialism med kinesiska förtecken” egentligen? Handlar det om ideologisk förnyelse eller är det främst ett tecken på Xis växande makt?

Seminarium från den 14 maj 2018.

Del 4 av 4: Börje Ljunggren

Den kinesiska idén - föredrag

Börje Ljunggren, f.d. ambassadör i Peking talar om Socialism med kinesiska förtecken. Vad innebär Xi Jinpings ”socialism med kinesiska förtecken” egentligen? Handlar det om ideologisk förnyelse eller är det främst ett tecken på Xis växande makt?

Seminarium från den 14 maj 2018.

Publicerat 04 jun, 2018
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 3 av 4: Lars Fredén

Lars Fredén, f.d. ambassadör i Peking, talar om Nationalism enligt Xi under ett seminarium från den 14 maj 2018. I den speciella formen av kinesisk nationalism lyfts historiska oförrätter ständigt fram av kommunistpartiet i syfte att skapa ett gemensamt etos. Vad innebär detta för resten av världen?
04 jun, 2018

Del 2 av 4: Rebecka Eriksson

Talare: Rebecka Eriksson, fil. dr. i modern kinesisk litteratur. Ämne: Ut med Konfucius - in tågar Mao. Hur såg kommunisterna under Mao på den kinesiska idén – och vilka läror ersatte Konfucius tankar om hierarkier och respekt för kunskap?
04 jun, 2018

Del 1 av 4: Bengt Pettersson

Bengt Pettersson, sinolog talar om Himlen, makten och historien under ett seminarium från den 14 maj 2018.
28 maj, 2018

Seminarium från 14 maj 2018

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena. I perioder har man utgjort världens centrum – vid andra tillfällen har man vänt sig inåt eller varit satt under hårt tryck utifrån. I dag är man tillbaka med full kraft.
28 maj, 2018