TV > Det esoteriska Sverige

Det esoteriska Sverige

Under senare delen av 1800-talet kom så kallade esoteriska strömningar att etableras i kulturella och intellektuella kretsar i Europa, inte minst i Sverige. Det handlar om hemliga läror, riter och praktiker som alkemi, astrologi, ockultism och teosofi där tron på ett korresponderande kosmos, en levande natur och transmutationsupplevelser dominerar. Men esoterismen sträcker sig betydligt längre tillbaka i den svenska historien.

Föredrag inspelade under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.

Det esoteriska Sverige

Under senare delen av 1800-talet kom så kallade esoteriska strömningar att etableras i kulturella och intellektuella kretsar i Europa, inte minst i Sverige. Det handlar om hemliga läror, riter och praktiker som alkemi, astrologi, ockultism och teosofi där tron på ett korresponderande kosmos, en levande natur och transmutationsupplevelser dominerar. Men esoterismen sträcker sig betydligt längre tillbaka i den svenska historien.

Föredrag inspelade under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.

Publicerat 28 nov, 2023

Tyra Kleen – ständigt sökande konstnär och kosmopolit

Karin Ström Lehander talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 04 dec, 2023

Esoteriska teman i Erik Johan Stagnelius lyrik

Simon Sorgenfrei talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 04 dec, 2023

Swedenborg

Författaren Magnus Florin talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 28 nov, 2023

August Strindberg – ockultismens Zola?

Svante Nordin, professor i idéhistoria vid Lunds universitet, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 28 nov, 2023

Teosofin i Sverige

Olav Hammer, fil. dr. i religionshistoria vid Syddansk universitet, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 28 nov, 2023

Esoterism i Sverige

Per Faxneld, docent vid Södertörns högskola, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 12 oktober 2023.
Seminarium 21 nov, 2023