TV > Förklara din forskning > Del 4 av 6: Hur sann är litteraturen?

Förklara din forskning

Del 4 av 6: Hur sann är litteraturen?

Axel Burénius är författare och litteraturvetare. I sin avhandling fördjupar han sig i Svetlana Aleksijevitj författarskap. Hon har lyfts fram som förnyare av den dokumentära litteraturen. Men hur sann är bilden av Nobelpristagaren? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in den 31 augusti 2023.

Del 4 av 6: Hur sann är litteraturen?

Förklara din forskning

Axel Burénius är författare och litteraturvetare. I sin avhandling fördjupar han sig i Svetlana Aleksijevitj författarskap. Hon har lyfts fram som förnyare av den dokumentära litteraturen. Men hur sann är bilden av Nobelpristagaren? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in den 31 augusti 2023.

Publicerat 10 okt, 2023
Tillgängligt till Tills vidare

Del 6 av 6: Vad fordrar en ren?

Renskötseln är en grundläggande del av det samiska samhället och kulturen. Heidi Rautiainen är fil dr i biologi och har disputerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Hon har undersökt hur renar i Sverige och Finland påverkas av vinterutfodring. Vilka effekter kan den få?
Vetenskap 30 apr, 2024

Del 5 av 6: Dyslexi i vardagen

Sophie Jung är doktorand i tysk språkdidaktik vid Ruhruniversitetet i Bochum. Hon studerar hur vuxna dyslektiker hanterar vardagen. Vilka tekniker utvecklar människor som lever med ordblindhet? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Vetenskap 23 apr, 2024

Del 4 av 6: Mystiken i Bachs musik

Natalya Pasichnyk är svensk-ukrainsk konsertpianist som disputerat på en avhandling inom klassisk musik vid universitetet i Bergen. Hon har i sin forskning ingående analyserat och tolkat J. S. Bachs ikoniska ”Det vältempererade klaveret”. Vilka dolda meningar kan egentligen finnas i musiken?
Vetenskap 16 apr, 2024

Del 3 av 6: I filterbubblans grepp

Adam Åbonde Garke är doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan. I sin forskning granskar han hur vi läser och tar till oss nyheter på nätet. Har människor kastat den fria viljan över bord och helt låtit algoritmerna ta över både tycke och smak?
Vetenskap 09 apr, 2024

Del 2 av 6: Försvar och säkerhet i Europa

Calle Håkansson har disputerat vid Malmö universitet på ett högaktuellt ämne, nämligen hur säkerhet och försvar har fått högsta prioritet av EU sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Hur starkt står sig egentligen EU i ett allt tuffare omvärldsläge?
Vetenskap 02 apr, 2024

Del 1 av 6: Diplomatins gränser

Emma Forsberg är doktorand i historia vid Lunds universitet. Hon forskar om diplomatins uppkomst vid tiden för stora nordiska kriget och det politiska kaos som då rådde. Fanns det några gränser för hur stora fiaskon en karriär kunde överleva?
Vetenskap 26 mar, 2024

Del 6 av 6: Flickor i folkskolan

Agnes Hamberger är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hon skriver sin avhandling om flickor i folkskolan. När folkskolan infördes i mitten av 1800-talet var situationen helt annorlunda. Vad hände i klassrummet? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Vetenskap 24 okt, 2023

Del 5 av 6: Lydnad framför allt?

Jörg Nies är doktorand vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Han forskar om hur vi i modern tid ska förstå det kristna lydnadslöftet. Bör man lyda till varje pris? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Religion 17 okt, 2023

Del 3 av 6: Trädgårdens charm

Elin G. Håkansson är doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. I sin avhandling undersöker hon den privatägda trädgården vid 1900-talets början. Vad finns det för estetiska och kulturella idéer kring trädgården som fysisk plats? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 03 okt, 2023

Del 2 av 6: Hänger språket på tecknen?

Kolon är rent grafiskt ett skiljetecken som består av två lodrätt satta punkter. Men hur använder vi kolon och annan interpunktion i språket egentligen? Det undersöker Alexander Katourgi som är översättare och doktorand inom nordiska språk vid Lunds universitet. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 26 sep, 2023

Del 1 av 6: Hur gör vikingadjur?

Renate Larssen är doktorand inom arkeologi vid University of Leicester och studerar relationen mellan djur och människor under skandinavisk järnålder och vikingatid. Var det bättre med morot än piska för att få hästar att prestera? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 19 sep, 2023

Del 6 av 6: Säkerhet i militära organisationer

Martin Schüler är major och doktor i arbetsintegrerat lärande. Han delar sin tid mellan Försvarshögskolan och markstridsskolan i Försvarsmakten. Vad händer när säkerhetsförståelsen inte är en integrerad del i den militära verksamheten?
Vetenskap 18 apr, 2023

Del 5 av 6: Fanor i krig

Karin Tetteris är museiintendent på Armémuseum och doktorand i konstvetenskap. Hon studerar de praktiker som skapade militära fanors betydelser under sent 1500-tal och början av 1600-talet. Hur fick man soldater att offra sitt liv för att försvara sin fana? Varför var fanor de mest prestigefyllda troféerna?
Vetenskap 11 apr, 2023

Del 4 av 6: Den motvillige pilgrimen

Karl Lysén är doktorand på historiska institutionen vid Stockholms universitet. Han studerar synen på omvärlden sedd genom pilgrimens blick. Vad lär oss resande om vad det är att vara människa? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 04 apr, 2023

Del 3 av 6: Muntligt berättande

Ola Henricsson är lärare och doktor i pedagogiskt arbete. Han har disputerat vid Göteborgs universitet på en avhandling om didaktiskt perspektiv på muntligt berättande. Vad kan vi lära oss av och genom berättandets konst? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 28 mar, 2023

Del 2 av 6: Våra drömmars stad?

Klas A M Eriksson har disputerat inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet och studerat urbanitet och tillväxt. Hur växte staden? Varför växte staden och hur har marknad, äganderätt och entreprenörskap utvecklats i Stockholm?
Vetenskap 21 mar, 2023

Del 1 av 6: Från förintelse till internering

Britta Zetterström Geschwind har disputerat inom etnologi vid Stockholms universitet och är idag forskningskoordinator vid Sveriges museum om förintelsen. Hon är aktuell med en studie av Gunnarpshemmet, ett interneringsläger för kvinnliga flyktingar i Sverige mellan 1945 och 1946. Varför låste man in kvinnor som nyss suttit i koncentrationsläger?
Vetenskap 14 mar, 2023

Säsong 7 – Del 6 av 6: Tempelsymbolik

Natalie Lantz är fil. dr i religionsvetenskap inom ämnet Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet. Hennes avhandling undersöker tempelbeskrivningar som immersiva och interaktiva upplevelsemiljöer, vilka möjliggjorde en virtuell tempelrymd för antikens judar. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Vetenskap 14 nov, 2022

Säsong 7 – Del 5 av 6: Tidningen Starlet

Kristina Öhman är doktorand inom etnologi vid Göteborgs universitet och skriver sin doktorsavhandling om Starlet, en svensk tjejtidning som gavs ut mellan 1966 och 1996. Tidningen blev ett forum för ungdomar redan före 90-talets internetboom. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 08 nov, 2022

Säsong 7 – Del 4 av 6: Judisk arkitektur i Sverige

Hur påverkas vår historia av mötet mellan kulturer? Det undersöker Daniel Leviathan som är doktorand i judaistik vid Lunds universitet. Han skriver sin avhandling om sakral judisk arkitektur som synagogor och begravningskapell i Sverige. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Arkitektur 01 nov, 2022

Säsong 7 – Del 3 av 6: Får man kritisera konsten?

Bogdan Szyber är en välkänd scen- och performancekonstnär som doktorerade vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH), men blev underkänd under själva disputationen. Två år har gått sedan dess och han vill göra ett nytt försök med sin avhandling. Men kritiserar han konstnärlig forskning för mycket? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 14 okt, 2022

Säsong 7 – Del 2 av 6: Nederländska experter i Sverige

Hur stor inverkan har nederländska experter haft på den tidigmoderna svenska staten? Håkan Jakobsson har disputerat i historia vid Stockholms universitet och fokuserat på perioden 1560–1670. Varför introducerades dessa personer till Sverige, hur användes de och vad har blivit kvar in i vår tid? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 14 okt, 2022

Säsong 7 – Del 1 av 6: Hur förutspår man skjutningar?

Med hjälp av en ny metod kan polisen förutspå vilka platser som riskerar att få problem med skjutningar och droghandel. Mia-Maria Magnusson är först i Sverige med att disputera inom ramen för sin polisanställning. Hon är själv yrkesverksam polis med lång erfarenhet av narkotikabrottslighet och ser nyttan av att ha ett ben i praktiken och ett i akademin. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Intervju 14 okt, 2022

Säsong 6 – Del 6 av 6: Politisk islam i Sverige

Muslimska Brödraskapet har blivit ett internationellt nätverk med stort inflytande. Sameh Egyptson är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han hypotesen att Islamiska förbundet skulle vara en frontorganisation för Muslimska brödraskapet. Hur utbredd är islamismen i Sverige? Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke
Samhälle 14 jun, 2022

Säsong 6 – Del 5 av 6: Hur undviks feldiagnoser?

Patientsäkerheten inom primärvården är en viktig kugge i samhällsmaskineriet. Hur ser vi till att den fungerar bra? Detta har Rita Fernholm, läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin och forskare vid Karolinska institutet, tittat närmare på. Hon har disputerat med en avhandling om patientsäkerhet med fokus på diagnostiska förseningar. Vad kan minska risken för att patienter drabbas?
Vetenskap 25 maj, 2022

Säsong 6 – Del 4 av 6: Opera som ett spel

Vad händer om vi förhåller oss till opera som om det vore ett spel där besökaren får vara med och påverka förloppet? Hedvig Jalhed är operasångerska och nydisputerad forskare inom scenisk gestaltning vid Göteborgs universitet. Hon är idag verksam på Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens universitet. Genom sin avhandling har hon undersökt hur opera kan utgöra ett lämpligt fält för hur vi reagerar på stimuli och vilka val vi gör.
Kultur 10 maj, 2022

Säsong 6 – Del 3 av 6: Nätverksstaten

Hur kom det sig att den senmedeltida staten i Sverige blev framgångsrik, trots inbördeskrig och konflikter inom Kalmarunionen? Olov Lund är doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Han skriver om statsbildning och statsmaktsutövning i det förmoderna samhället. Vilka var det som tog del av statens aktiviteter och hur höll man ihop ett så pass vidsträckt rike, trots låg teknisk förmåga till förflyttning?
Vetenskap 03 maj, 2022

Säsong 6 – Del 2 av 6: Språkets mest basala ljud

Språk innehåller tusentals ord som i sin tur består av närmast en oändlig samling ljudkombinationer. För att förstå språkets föränderlighet kan forskning inom ljudsymbolik kanske hjälpa till. Niklas Erben Johansson har disputerat vid Lunds universitet på en avhandling som utforskar ljudsymbolikens gränser. Hur utvecklas språkljud över tid? Och finns det ord som alla kan förstå oavsett språkbakgrund?
Vetenskap 26 apr, 2022

Säsong 6 – Del 1 av 6: Transparent men oförståeligt

Att något är transparent tolkas ofta positivt, som något demokratiskt och öppet. Men hur mycket förstår vi användare av vad som händer på nätet? Algoritmerna förenklar visserligen våra liv, men vet vi hur de använder vår data? Jacob Dexe är industridoktorand vid RISE och KTH. Hans forskning handlar om transparens i algoritmbaserat beslutsfattande.
Vetenskap 20 apr, 2022

Säsong 5 – Del 6 av 6: Hur planeras en stad?

Anna-Paula Jonsson är industrilicentiand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH, och arbetar även på Urban City Research. Hon studerar hur stadsplanering påverkar hållbar utveckling av turism i europeiska städer. Hur förhåller sig planeringskontor till frågor om turism och besökare, och varför beslutar man som man gör? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 12 okt, 2021

Säsong 5 – Del 5 av 6: Är humaniora folkhemmets styvbarn?

I en tid präglad av rationell planering och demokratiska jämlikhetskrav framstod humanisterna som marginaliserade och på kollisionskurs med 1900-talets stora berättelser och framtidsvisioner. Hampus Östh Gustafsson disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har undersökt humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talets mitt. Är humaniora folkhemmets styvbarn? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 05 okt, 2021

Säsong 5 – Del 4 av 6: Bilden av entreprenörskap

Bilder kan hjälpa studenter att diskutera och reflektera över entreprenörskap. Det visar Katarina Ellborg, fil dr i företagsekonomi vid Linnéuniversitet, som har undersökt studenters förförståelse med hjälp av en visuellt baserad metod. Vilka fördomar och förhoppningar om entreprenörskap har de med sig? Och hur påverkar det inlärningen? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 28 sep, 2021

Säsong 5 – Del 3 av 6: 1880-talets kvinnliga målare

Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionell självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Carina Rech, fil dr i konsthistoria och intendent på Prins Eugens Waldemarsudde, utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk, vänskap och samarbeten för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen? Och vad kan man utläsa ur deras självporträtt? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Kultur 21 sep, 2021

Säsong 5 – Del 2 av 6: Människooffer i myt och minne

Människooffer har varit en aktiv religiös tradition fram till slutet av vikingatiden. Klas Wikström af Edholm har nyligen disputerat vid Åbo Akademi. Genom att studera benfynd och skrifter från den här tiden analyserar han offerpraktiker i fornnordisk religion. Vem offrade och vem offrades? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Historia 14 sep, 2021

Säsong 5 – Del 1 av 6: Maktspel i ryska medier

Kirill Filimonov disputerade nyligen inom media och kommunikation vid Uppsala universitet. Hans avhandling tar oss med till Ryssland i slutet av 2010-talet och utforskar tre medieplattformar som står i opposition till Kreml och uttryckligen låter sina medarbetare besluta om innehållsproduktion och intern organisation. Hur lyckas de hålla sig vid liv och hur påverkas förhållandet till staten? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Politik 07 sep, 2021

Säsong 4 – Del 6 av 6: Digitala spår efter döden

Vilken rätt har Facebook till sina döda användares data? Carl Öhman har disputerat vid Oxfords universitet med en avhandling som undersöker de etiska och politiska utmaningarna med mänskliga kvarlevor på nätet. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 15 mar, 2021

Säsong 4 – Del 5 av 6: Finns det liv på Venus?

Venus atmosfär är idag tjock, het och torr, men i dess historia fanns det troligen mycket vatten på ytan. Moa Persson har nyligen disputerat i rymdfysik vid Umeå universitet. Hennes forskning visar att överraskande lite vatten har flytt till rymden från Venus. Kan det finnas liv på planeten? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 08 mar, 2021

Säsong 4 – Del 4 av 6: Framtidens arbetsmarknad

Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden. Hur påverkas den egentligen av digitalisering och teknikskiften? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Intervju 01 mar, 2021

Säsong 4 – Del 3 av 6: Kvinnors företagande i Mellanöstern

Sumaya Hashim är doktorand i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon studerar förutsättningarna för kvinnliga företagare i Mellanöstern, bland annat med fokus på hur kvinnliga entreprenörer legitimerar sig och tilldelas kungliga utmärkelser. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Ekonomi 22 feb, 2021

Säsong 4 – Del 2 av 6: Sverige under franska revolutionen

De svenska biskoparna var under tiden för franska revolutionen sin samtids politiska elit. Hur hanterade de revolutionserfarenheterna? Hur påverkades Sverige under revolutionsåren 1789–1799? Detta undersöker Magnus Jernkrok, doktorand i historia vid Göteborgs universitet.
Vetenskap 15 feb, 2021

Säsong 4 – Del 1 av 6: Genetisk förbättring

Vi möter morgondagens teknik via gårdagens tankar: Kan mänskligheten verkligen förbättra sig med vetenskapens och teknikens hjälp? Eller är det bara något vi inbillar oss? Ingrid Dunér berättar om ämnet för sin avhandling, om evolutionsbiologen Julian Huxley (1887–1975) och hans idéer om självmedveten evolution. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Vetenskap 08 feb, 2021

Säsong 3 – Del 6 av 6: Hur påverkas företag av statliga stöd?

Anders Kärnä har disputerat i nationalekonomi vid Jönköpings International Business School. Han har studerat vad som händer med företag som får statliga stöd och lån. Hur påverkas företagens beteenden på kort respektive lång sikt och varför är sådana åtgärder så populära? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Samhälle 17 nov, 2020

Säsong 3 – Del 5 av 6: Brutna vallöften?

Del 5 av 6. Elina Lindgren är postdoktor vid Göteborgs universitet. I sin avhandling "Campaigning in Poetry, Governing in Prose" har hon studerat retoriken i valkampanjer. Kan vallöften skapa falska förväntningar och hur påverkar detta det demokratiska samtalet? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Politik 19 okt, 2020

Säsong 3 – Del 4 av 6: Datorsimulerad musik

Mattias Sköld är lektor i komposition och doktorerar på skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Han undersöker sätt på vilka ett nytt internativt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering för komposition. Hur ser framtidens datorsimulerade musik ut? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Intervju 18 okt, 2020

Säsong 3 – Del 1 av 6: Psykets utforskning

Del 1 av 6. Isabelle Ståhl är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon undersöker tyska psykiatrikers intresse för att använda psykedeliska preparat till att utforska psyket under tidigt 1900-tal. Hur såg spänningen ut mellan konstnärliga och vetenskapliga ideal i Weimarrepubliken 1919–1933? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Historia 12 okt, 2020

Säsong 3 – Del 2 av 6: Teknikens möjligheter

Del 2 av 6. Björn Sjöstrand har nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. Tack vare hans forskning kan papperstillverkare optimera sina maskiner via en dator utan att störa produktionen. En vinst för såväl ekonomin som miljön! Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 12 okt, 2020

Säsong 3 – Del 3 av 6: Kulturella värderingars påverkan

Del 3 av 6. Andreas Ek har disputerat i nationalekonomi vid London School of Economics och är nu verksam vid Lunds universitet. I sin forskning tittar han på i vilken utsträckning humankapital kan förklara inkomstskillnader mellan länder, och vilken påverkan kulturella värderingar har på humankapital och arbetsproduktivitet. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Ekonomi 12 okt, 2020

Säsong 2 – Del 5 av 6: Svensk reklamhistoria

Del 5 av 6. Elin Åström Rudberg är ekonom-historiker på Stockholms universitet. Hon disputerade 2019 på Handelshögskolan med en avhandling om reklamhistoria under perioden 1915–1965. Hon har haft särskilt fokus på dagspressens och reklambranschens kontroll av marknaden. Vad har det fått för konsekvenser för samhället? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 6 av 6: Ledarskap under press

Del 6 av 6. David Bergman är officer i armén och doktorand i psykologi vid Försvarshögskolan. Han forskar om ledarskap och hur människan kan öka sin förmåga att fungera i pressade situationer. Vad gör man när fallskärmen inte vecklar ut sig under en militärövning? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 4 av 6: Hur skapas en mästerdetektiv?

Del 4 av 6. Ivar Fahsing är forskare och kommissarie vid Polishögskolan i Norge. Han har disputerat på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har bland annat fokuserat på hur individuella och organisatoriska faktorer påverkar kvaliteten på polisarbetet. Hur skapas egentligen en mästerdetektiv? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 3 av 6: Våra historiska begravningar

Del 3 av 6. Hur begravdes en person under 1600-talet och varför skedde det på just det sättet? Alexander Engström har nyligen disputerat i historia vid Uppsala universitet. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 2 av 6: Digital diplomati

Del 2 av 6. I en värld som blir alltmer digital flyttar också våra politiker ut på nätet och sociala medier. Vad innebär det för diplomatin och det politiska spelet? Elsa Hedling är postdoc vid Lunds universitet och associerad forskare vid UI. Hennes forskning berör bland annat europeisk integration, utrikes och säkerhetspolitik och hon har studerat hur EU:s utrikestjänst använder sina digitala kanaler. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 jan, 2020

Säsong 2 – Del 1 av 6: Näringslivets opinionsbildning

Del 1 av 6. Rikard Westerberg är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har fokuserat sin forskning på frågan om privat ägande av industrin och närmare bestämt det svenska näringslivets opinionsbildning 1940–1985. Vilken roll spelade näringslivet i opinionsbildningen under efterkrigstiden och vad motiverade dem? Hur såg det ut för Sverige i ett internationellt perspektiv? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 jan, 2020

Del 6 av 6: Historien berättad i kartor

Med hjälp av kartor, reseberättelser och brev från 1600- och 1700-talet har Charlotta Forss, doktor i historia vid Stockholms universitet, studerat hur vi människor historiskt har förstått vår omvärld. Hur skiljer det sig från idag? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
08 okt, 2019

Del 5 av 6: Tillbaka till släktträdets rötter

Innan Franska revolutionen var släktträd endast verktyg för den feodala överklassen att befästa sin sociala status. Petter Hellström har nyligen disputerat inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om släktträdens historia inom den moderna vetenskapen. I de franska arkiven gjorde han upptäckter som skrivit om historien. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
08 okt, 2019

Del 4 av 6: När kulturarvet krossas

Vad händer om kriget kommer? Vem skyddar vårt kulturarv? William Bülow är forskare vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han berättar om etiska dilemman kring kultur som förstörs i krig. Om och på vilket sätt bör vi återuppbygga? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
02 okt, 2019

Del 3 av 6: Artificiell intelligens som hjälper forskare

Vad är en AI-robot? Hur kan vi använda programmerade datamodeller för att undersöka förändringar i samhället? Sara Moricz har nyligen disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon har använt sig av maskininlärning och AI för att studera förändringar i språkanvändning på Twitter. Vad hände egentligen med språket efter #metoo? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
16 sep, 2019

Del 2 av 6: Med språket som verktyg

Fredrik Sixtensson är doktorand i grekiska vid institutionen för lingvistik och filologi på Uppsala universitet. Han tittar på hur ord som ”makt” och ”demokrati” har vandrat från dåtidens grekiska in i dagens politiska verklighet. Genom frekvensanalys och 2500-åriga skrifter: Hur kan ett suffix bli en sådan vattendelare i språket? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 sep, 2019

Del 1 av 6: Konstkammarens hemligheter

Vi öppnar dörrarna till historiens konstkammare och hittar exotiska hemligheter från världens alla hörn. Greger Sundin, doktorand vid Uppsala universitet och expert på konstkammare och kuriosasamlingar, berättar mer om samlarna och deras försök att förstå världen genom föremål. Vi pratar bland annat om enhörningshorn, spelkort i silver och blygjutning av insekter. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
27 aug, 2019