TV > Förklara din forskning > Säsong 5 – Del 3 av 6: 1880-talets kvinnliga målare

Förklara din forskning

Säsong 5 – Del 3 av 6: 1880-talets kvinnliga målare

Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionell självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Carina Rech, fil dr i konsthistoria och intendent på Prins Eugens Waldemarsudde, utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk, vänskap och samarbeten för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen? Och vad kan man utläsa ur deras självporträtt? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Säsong 5 – Del 3 av 6: 1880-talets kvinnliga målare

Förklara din forskning

Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionell självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Carina Rech, fil dr i konsthistoria och intendent på Prins Eugens Waldemarsudde, utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk, vänskap och samarbeten för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen? Och vad kan man utläsa ur deras självporträtt? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Publicerat 21 sep, 2021
Tillgängligt till Tills vidare

Säsong 5 – Del 6 av 6: Hur planeras en stad?

Anna-Paula Jonsson är industrilicentiand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH, och arbetar även på Urban City Research. Hon studerar hur stadsplanering påverkar hållbar utveckling av turism i europeiska städer. Hur förhåller sig planeringskontor till frågor om turism och besökare, och varför beslutar man som man gör? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 12 okt, 2021

Säsong 5 – Del 5 av 6: Är humaniora folkhemmets styvbarn?

I en tid präglad av rationell planering och demokratiska jämlikhetskrav framstod humanisterna som marginaliserade och på kollisionskurs med 1900-talets stora berättelser och framtidsvisioner. Hampus Östh Gustafsson disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har undersökt humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talets mitt. Är humaniora folkhemmets styvbarn? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 05 okt, 2021

Säsong 5 – Del 4 av 6: Bilden av entreprenörskap

Bilder kan hjälpa studenter att diskutera och reflektera över entreprenörskap. Det visar Katarina Ellborg, fil dr i företagsekonomi vid Linnéuniversitet, som har undersökt studenters förförståelse med hjälp av en visuellt baserad metod. Vilka fördomar och förhoppningar om entreprenörskap har de med sig? Och hur påverkar det inlärningen? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 28 sep, 2021

Säsong 5 – Del 2 av 6: Människooffer i myt och minne

Människooffer har varit en aktiv religiös tradition fram till slutet av vikingatiden. Klas Wikström af Edholm har nyligen disputerat vid Åbo Akademi. Genom att studera benfynd och skrifter från den här tiden analyserar han offerpraktiker i fornnordisk religion. Vem offrade och vem offrades? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Historia 14 sep, 2021

Säsong 5 – Del 1 av 6: Maktspel i ryska medier

Kirill Filimonov disputerade nyligen inom media och kommunikation vid Uppsala universitet. Hans avhandling tar oss med till Ryssland i slutet av 2010-talet och utforskar tre medieplattformar som står i opposition till Kreml och uttryckligen låter sina medarbetare besluta om innehållsproduktion och intern organisation. Hur lyckas de hålla sig vid liv och hur påverkas förhållandet till staten? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Politik 07 sep, 2021

Säsong 4 – Del 6 av 6: Digitala spår efter döden

Vilken rätt har Facebook till sina döda användares data? Carl Öhman har disputerat vid Oxfords universitet med en avhandling som undersöker de etiska och politiska utmaningarna med mänskliga kvarlevor på nätet. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 15 mar, 2021

Säsong 4 – Del 5 av 6: Finns det liv på Venus?

Venus atmosfär är idag tjock, het och torr, men i dess historia fanns det troligen mycket vatten på ytan. Moa Persson har nyligen disputerat i rymdfysik vid Umeå universitet. Hennes forskning visar att överraskande lite vatten har flytt till rymden från Venus. Kan det finnas liv på planeten? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 08 mar, 2021

Säsong 4 – Del 4 av 6: Framtidens arbetsmarknad

Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden. Hur påverkas den egentligen av digitalisering och teknikskiften? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Intervju 01 mar, 2021

Säsong 4 – Del 3 av 6: Kvinnors företagande i Mellanöstern

Sumaya Hashim är doktorand i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon studerar förutsättningarna för kvinnliga företagare i Mellanöstern, bland annat med fokus på hur kvinnliga entreprenörer legitimerar sig och tilldelas kungliga utmärkelser. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Ekonomi 22 feb, 2021

Säsong 4 – Del 2 av 6: Sverige under franska revolutionen

De svenska biskoparna var under tiden för franska revolutionen sin samtids politiska elit. Hur hanterade de revolutionserfarenheterna? Hur påverkades Sverige under revolutionsåren 1789–1799? Detta undersöker Magnus Jernkrok, doktorand i historia vid Göteborgs universitet.
Vetenskap 15 feb, 2021

Säsong 4 – Del 1 av 6: Genetisk förbättring

Vi möter morgondagens teknik via gårdagens tankar: Kan mänskligheten verkligen förbättra sig med vetenskapens och teknikens hjälp? Eller är det bara något vi inbillar oss? Ingrid Dunér berättar om ämnet för sin avhandling, om evolutionsbiologen Julian Huxley (1887–1975) och hans idéer om självmedveten evolution. Programledare är Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke.
Vetenskap 08 feb, 2021

Säsong 3 – Del 6 av 6: Hur påverkas företag av statliga stöd?

Anders Kärnä har disputerat i nationalekonomi vid Jönköpings International Business School. Han har studerat vad som händer med företag som får statliga stöd och lån. Hur påverkas företagens beteenden på kort respektive lång sikt och varför är sådana åtgärder så populära? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Samhälle 17 nov, 2020

Säsong 3 – Del 5 av 6: Brutna vallöften?

Del 5 av 6. Elina Lindgren är postdoktor vid Göteborgs universitet. I sin avhandling "Campaigning in Poetry, Governing in Prose" har hon studerat retoriken i valkampanjer. Kan vallöften skapa falska förväntningar och hur påverkar detta det demokratiska samtalet? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Politik 19 okt, 2020

Säsong 3 – Del 4 av 6: Datorsimulerad musik

Mattias Sköld är lektor i komposition och doktorerar på skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Han undersöker sätt på vilka ett nytt internativt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering för komposition. Hur ser framtidens datorsimulerade musik ut? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Intervju 18 okt, 2020

Säsong 3 – Del 1 av 6: Psykets utforskning

Del 1 av 6. Isabelle Ståhl är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon undersöker tyska psykiatrikers intresse för att använda psykedeliska preparat till att utforska psyket under tidigt 1900-tal. Hur såg spänningen ut mellan konstnärliga och vetenskapliga ideal i Weimarrepubliken 1919–1933? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Historia 12 okt, 2020

Säsong 3 – Del 2 av 6: Teknikens möjligheter

Del 2 av 6. Björn Sjöstrand har nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. Tack vare hans forskning kan papperstillverkare optimera sina maskiner via en dator utan att störa produktionen. En vinst för såväl ekonomin som miljön! Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Vetenskap 12 okt, 2020

Säsong 3 – Del 3 av 6: Kulturella värderingars påverkan

Del 3 av 6. Andreas Ek har disputerat i nationalekonomi vid London School of Economics och är nu verksam vid Lunds universitet. I sin forskning tittar han på i vilken utsträckning humankapital kan förklara inkomstskillnader mellan länder, och vilken påverkan kulturella värderingar har på humankapital och arbetsproduktivitet. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
Ekonomi 12 okt, 2020

Säsong 2 – Del 5 av 6: Svensk reklamhistoria

Del 5 av 6. Elin Åström Rudberg är ekonom-historiker på Stockholms universitet. Hon disputerade 2019 på Handelshögskolan med en avhandling om reklamhistoria under perioden 1915–1965. Hon har haft särskilt fokus på dagspressens och reklambranschens kontroll av marknaden. Vad har det fått för konsekvenser för samhället? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 6 av 6: Ledarskap under press

Del 6 av 6. David Bergman är officer i armén och doktorand i psykologi vid Försvarshögskolan. Han forskar om ledarskap och hur människan kan öka sin förmåga att fungera i pressade situationer. Vad gör man när fallskärmen inte vecklar ut sig under en militärövning? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 4 av 6: Hur skapas en mästerdetektiv?

Del 4 av 6. Ivar Fahsing är forskare och kommissarie vid Polishögskolan i Norge. Han har disputerat på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har bland annat fokuserat på hur individuella och organisatoriska faktorer påverkar kvaliteten på polisarbetet. Hur skapas egentligen en mästerdetektiv? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 3 av 6: Våra historiska begravningar

Del 3 av 6. Hur begravdes en person under 1600-talet och varför skedde det på just det sättet? Alexander Engström har nyligen disputerat i historia vid Uppsala universitet. Han har studerat hur kulturella och sociala mekanismer användes för att gestalta adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
29 jan, 2020

Säsong 2 – Del 2 av 6: Digital diplomati

Del 2 av 6. I en värld som blir alltmer digital flyttar också våra politiker ut på nätet och sociala medier. Vad innebär det för diplomatin och det politiska spelet? Elsa Hedling är postdoc vid Lunds universitet och associerad forskare vid UI. Hennes forskning berör bland annat europeisk integration, utrikes och säkerhetspolitik och hon har studerat hur EU:s utrikestjänst använder sina digitala kanaler. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 jan, 2020

Säsong 2 – Del 1 av 6: Näringslivets opinionsbildning

Del 1 av 6. Rikard Westerberg är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har fokuserat sin forskning på frågan om privat ägande av industrin och närmare bestämt det svenska näringslivets opinionsbildning 1940–1985. Vilken roll spelade näringslivet i opinionsbildningen under efterkrigstiden och vad motiverade dem? Hur såg det ut för Sverige i ett internationellt perspektiv? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 jan, 2020

Del 6 av 6: Historien berättad i kartor

Med hjälp av kartor, reseberättelser och brev från 1600- och 1700-talet har Charlotta Forss, doktor i historia vid Stockholms universitet, studerat hur vi människor historiskt har förstått vår omvärld. Hur skiljer det sig från idag? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
08 okt, 2019

Del 5 av 6: Tillbaka till släktträdets rötter

Innan Franska revolutionen var släktträd endast verktyg för den feodala överklassen att befästa sin sociala status. Petter Hellström har nyligen disputerat inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om släktträdens historia inom den moderna vetenskapen. I de franska arkiven gjorde han upptäckter som skrivit om historien. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
08 okt, 2019

Del 4 av 6: När kulturarvet krossas

Vad händer om kriget kommer? Vem skyddar vårt kulturarv? William Bülow är forskare vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Han berättar om etiska dilemman kring kultur som förstörs i krig. Om och på vilket sätt bör vi återuppbygga? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
02 okt, 2019

Del 3 av 6: Artificiell intelligens som hjälper forskare

Vad är en AI-robot? Hur kan vi använda programmerade datamodeller för att undersöka förändringar i samhället? Sara Moricz har nyligen disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon har använt sig av maskininlärning och AI för att studera förändringar i språkanvändning på Twitter. Vad hände egentligen med språket efter #metoo? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
16 sep, 2019

Del 2 av 6: Med språket som verktyg

Fredrik Sixtensson är doktorand i grekiska vid institutionen för lingvistik och filologi på Uppsala universitet. Han tittar på hur ord som ”makt” och ”demokrati” har vandrat från dåtidens grekiska in i dagens politiska verklighet. Genom frekvensanalys och 2500-åriga skrifter: Hur kan ett suffix bli en sådan vattendelare i språket? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
10 sep, 2019

Del 1 av 6: Konstkammarens hemligheter

Vi öppnar dörrarna till historiens konstkammare och hittar exotiska hemligheter från världens alla hörn. Greger Sundin, doktorand vid Uppsala universitet och expert på konstkammare och kuriosasamlingar, berättar mer om samlarna och deras försök att förstå världen genom föremål. Vi pratar bland annat om enhörningshorn, spelkort i silver och blygjutning av insekter. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.
27 aug, 2019