TV > Högskola med växtvärk

Högskola med växtvärk

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. Men ju fler studenter som tas in och examineras, desto större utbud och potentiell press på lönerna. Förlängning av utbildningstiden betyder att studenterna lånar pengar under längre tid och tjänar pengar under kortare, vilket slår emot redan magra livslönekalkyler.

Det krävs att utbyggnaden sker med bibehållen eller helst förstärkt kvalitet, och här finns stora frågetecken. För det första ser vi hur högskolan drabbas av ungdomsskolans brister. För det andra tampas högskolan med ett anslagssystem, som ger starka skäl att fria snarare än fälla när studenter har svajiga kunskaper. För det tredje ligger det i expansionens natur att kvaliteten sätts under tryck. Det krävs ökade resurser, ekonomiskt och pedagogiskt, när studentkullarna ökar, men dessa resurser har ännu inte kommit på plats. Staten beställer mycket mer än vad den är beredd att betala för. Fler får utbildning på högskolenivå, men det finns skäl att fråga sig hur hög nivån egentligen är och vilken väg som är rätt för framtiden. Behovet av vidareutbildning efter gymnasieskolan kommer knappast att minska, men är det självklart att just högskoleutbildning alltid är svaret?

Seminariet spelades in på Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.

Högskola med växtvärk

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. Men ju fler studenter som tas in och examineras, desto större utbud och potentiell press på lönerna. Förlängning av utbildningstiden betyder att studenterna lånar pengar under längre tid och tjänar pengar under kortare, vilket slår emot redan magra livslönekalkyler.

Det krävs att utbyggnaden sker med bibehållen eller helst förstärkt kvalitet, och här finns stora frågetecken. För det första ser vi hur högskolan drabbas av ungdomsskolans brister. För det andra tampas högskolan med ett anslagssystem, som ger starka skäl att fria snarare än fälla när studenter har svajiga kunskaper. För det tredje ligger det i expansionens natur att kvaliteten sätts under tryck. Det krävs ökade resurser, ekonomiskt och pedagogiskt, när studentkullarna ökar, men dessa resurser har ännu inte kommit på plats. Staten beställer mycket mer än vad den är beredd att betala för. Fler får utbildning på högskolenivå, men det finns skäl att fråga sig hur hög nivån egentligen är och vilken väg som är rätt för framtiden. Behovet av vidareutbildning efter gymnasieskolan kommer knappast att minska, men är det självklart att just högskoleutbildning alltid är svaret?

Seminariet spelades in på Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.

Publicerat 25 mar, 2015

Framtidens frivilliga utbildning

Del 3 av 3. Talare: Magnus Henrekson - Höj kvaliteten i varje led, Sylvia Schwaag Serger - Att lära av de bästa, Gunnar Karlsson - Högre utbildning - men inte på universitetet, Peter Luthersson - Fria universitetet. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.
25 mar, 2015

Massuniversitetets utmaningar

Del 2 av 3. Talare: Ebba Lisberg Jensen - När studenterna inte kan skriva, Christopher Lagerqvist - Vi kan mycket bättre!, Leif Lewin - Utan forskning ingen utbildning. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.
25 mar, 2015

Varför högre utbildning?

Del 1 av 3. Talare: Svante Nordin - Efter 68. Studentpolitik och akademisk kultur, Gunnar Wetterberg - Högre utbildning som ideal och verklighet, Tobias Krantz - Arbetsgivarnas drömstudenter. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.
25 mar, 2015