TV > Images of Sweden II

Images of Sweden II

Hur kunde Sverige bli en förebild för länder med en betydligt mer annorlunda och varierad befolkning? Har det varit till någon nytta? Och är den svenska modellen verkligen en modell? Finns det ett glapp mellan hur den uppfattas och själva verkligheten? Finns det en längtan att skapa en annan politisk ordning? Detta och mycket annat diskuteras på seminariet "Images of Sweden II" som spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012

Tack vare lärdomarna från den svenska kreditkrisen i början på 1990-talet har man idag stått utanför den europeiska kreditkrisen och agerat förebild för många andra länder som kämpar för att ta sig ur krisen och för många personer med olika politiska övertygelser har Sverige fungerat som ett exempel på politiskt sunt förnuft och en välorganiserad välfärd. Utbildningssystemet och sjukvården är avundsvärt välfungerande. Hur gick detta till?

Images of Sweden II

Hur kunde Sverige bli en förebild för länder med en betydligt mer annorlunda och varierad befolkning? Har det varit till någon nytta? Och är den svenska modellen verkligen en modell? Finns det ett glapp mellan hur den uppfattas och själva verkligheten? Finns det en längtan att skapa en annan politisk ordning? Detta och mycket annat diskuteras på seminariet "Images of Sweden II" som spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012

Tack vare lärdomarna från den svenska kreditkrisen i början på 1990-talet har man idag stått utanför den europeiska kreditkrisen och agerat förebild för många andra länder som kämpar för att ta sig ur krisen och för många personer med olika politiska övertygelser har Sverige fungerat som ett exempel på politiskt sunt förnuft och en välorganiserad välfärd. Utbildningssystemet och sjukvården är avundsvärt välfungerande. Hur gick detta till?

Publicerat 17 dec, 2012

Del 3

Del 3 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige i den europeiska krisen. Talare: Polly Toynbee - Sweden, Fraser Nelson - Sweden: Britain's Lodestar, Thomas Gür - The Model is Dead - Long Live the Model, Per Schlingmann - The New Sweden, Lars Trägårdh - What is "New" in the New Swedish Model? Sänds otextat.
17 dec, 2012

Del 2

Del 2 av 3. Seminarium på engelska om de svenska friskolornas påverkan. Talare: Rebecca Allen - What Can We Learn From Sweden's Free School Reforms?, Peje Emilsson - From Standardized to Personalized Education, Rachel Wolf - Free Schools in England, Melissa Benn Free Schools in Sweden: Lessons for the UK, PJ Anders Linder - Free Schools in Sweden: Will the Pendulum Swing Back? Sänds otextat.
17 dec, 2012

Del 1

Del 1 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige. Talare: Dick Harrison - From a Misty Land of Monsters to a Crime-Ridden Welfare State: The Image of Sweden in History, Michael Sohlman - The Nobel Prize and R&D in Sweden, BJ Epstein - Images of Sweden, The Media and Literature, Andrew Brown - From Crime Fiction to Real Life Crime. Sänds otextat.
17 dec, 2012