Images of Sweden II

Del 1

Del 1 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige. Talare: Dick Harrison - From a Misty Land of Monsters to a Crime-Ridden Welfare State: The Image of Sweden in History, Michael Sohlman - The Nobel Prize and R&D in Sweden, BJ Epstein - Images of Sweden, The Media and Literature, Andrew Brown - From Crime Fiction to Real Life Crime. Sänds otextat.

Trots att Sverige har en mycket låg brottslighet internationellt sett har svenska deckare rönt stora framgångar världen över. Från Stieg Larsson till Henning Mankell  – den moderna deckargenren domineras av svenska uppdiktade historier. Sverige associerades en gång i tiden till det mörker som Bergman skildrade i sina filmer, ABBAs poppiga musik och IKEAs ljusa furukök. Idag har detta ersatts av Lisbeth Salanders fruktansvärda barndomsupplevelser.

Hur förklaras detta märkliga fenomen?  Har avsaknaden av riktiga demoner gjort fantasin till enda tillflyktsort för de som vill tolka världen i svart och vitt? Har detta ändrat hur man ser på Sverige?

”Images of Sweden II” spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012.

 

 

 

 

 

Del 1

Images of Sweden II

Del 1 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige. Talare: Dick Harrison - From a Misty Land of Monsters to a Crime-Ridden Welfare State: The Image of Sweden in History, Michael Sohlman - The Nobel Prize and R&D in Sweden, BJ Epstein - Images of Sweden, The Media and Literature, Andrew Brown - From Crime Fiction to Real Life Crime. Sänds otextat.

Trots att Sverige har en mycket låg brottslighet internationellt sett har svenska deckare rönt stora framgångar världen över. Från Stieg Larsson till Henning Mankell  – den moderna deckargenren domineras av svenska uppdiktade historier. Sverige associerades en gång i tiden till det mörker som Bergman skildrade i sina filmer, ABBAs poppiga musik och IKEAs ljusa furukök. Idag har detta ersatts av Lisbeth Salanders fruktansvärda barndomsupplevelser.

Hur förklaras detta märkliga fenomen?  Har avsaknaden av riktiga demoner gjort fantasin till enda tillflyktsort för de som vill tolka världen i svart och vitt? Har detta ändrat hur man ser på Sverige?

”Images of Sweden II” spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012.

 

 

 

 

 

Publicerat 17 dec, 2012
Tillgängligt till Tills vidare

Del 3

Del 3 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige i den europeiska krisen. Talare: Polly Toynbee - Sweden, Fraser Nelson - Sweden: Britain's Lodestar, Thomas Gür - The Model is Dead - Long Live the Model, Per Schlingmann - The New Sweden, Lars Trägårdh - What is "New" in the New Swedish Model? Sänds otextat.
17 dec, 2012

Del 2

Del 2 av 3. Seminarium på engelska om de svenska friskolornas påverkan. Talare: Rebecca Allen - What Can We Learn From Sweden's Free School Reforms?, Peje Emilsson - From Standardized to Personalized Education, Rachel Wolf - Free Schools in England, Melissa Benn Free Schools in Sweden: Lessons for the UK, PJ Anders Linder - Free Schools in Sweden: Will the Pendulum Swing Back? Sänds otextat.
17 dec, 2012