TV > Museums of The World

Museums of The World

Museums of The World är ett projekt initierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse där forskare, experter och journalister samlas för att diskutera de fundamentala aspekterna av museets idé. Såväl konsekvenserna av dess historiska utveckling som dess roll som skapare av kunskap och värderingar analyseras genom att samla olika slags expertis och erfarenhet relaterad till museet.

Museums of The World

Museums of The World är ett projekt initierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse där forskare, experter och journalister samlas för att diskutera de fundamentala aspekterna av museets idé. Såväl konsekvenserna av dess historiska utveckling som dess roll som skapare av kunskap och värderingar analyseras genom att samla olika slags expertis och erfarenhet relaterad till museet.
Publicerat 17 mar, 2015

Problems, innovation and reanalysis for the future

Del 3 av 3. Talare: Naman P. Ahuja - The Museum as Defender of Religious Pluralism, Patricia Falguières - Future Perfect Tense: On Museum's Temporality, Daniel Birnbaum - The Idea of the Open Museum - Beyond a Monolithic Notion of Art. Moderator: Jasper Sharp.
25 mar, 2015

Representative Examples

Del 2 av 3. Talare: Tim Knox - How Successfully do Private Collections Become Public Museums?, Heather Ewing - The Smithsonian Institution: Defining a National Museum System for the United States, Mario Schulze - A Short History of the Thing on Display 1960-2000.
25 mar, 2015

The History of an Idea

Del 1 av 3. Talare: Bruce J. Altshuler - Collections, Audience, and Enlightenment, Anna Bergqvist - Value and Perspective in the Museum: A Philosophical Approach to Museums Narrative, Roy MacLeod - The 'Museum Idea' and the Pacific: Reflections on the Transmission of an Idea, an Institution, and an Ideology, Bettina Habsburg-Lothringen - Museums in Transition: A Closer Look at the German-Speaking Countries.
25 mar, 2015

An Exchange of Ideas

En paneldiskussion med överintendent Daniel Birnbaum, professor Bruce J. Altshuler, New York University, museichef Beatrix Ruf, Stedelijk Museum, Amsterdam och adjungerad kurator Jasper Sharp, Kunsthistorisches Museum, Wien.
17 mar, 2015