TV > Museums of The World > An Exchange of Ideas

Museums of The World

An Exchange of Ideas

En paneldiskussion med överintendent Daniel Birnbaum, professor Bruce J. Altshuler, New York University, museichef Beatrix Ruf, Stedelijk Museum, Amsterdam och adjungerad kurator Jasper Sharp, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Begreppet ”museum” omfattar idag en stor mängd olika slags institutioner spridda över hela världen. Genom sin långa historia har museet fungerat som en institution där nästan alla aspekter av mänskligt vetande, skapande och erfarenhet bevarats och förmedlats genom generationer. Men hur ska vi i dagens globaliserade och digitala informationssamhälle betrakta denna institution, som i sig självt utger sig kunna förstå nästan vad som helst? Vilka frågor väcker museet som idé idag, och hur kan framtidens museer formas utifrån både historisk erfarenhet och nya tiders ändrade förutsättningar?

An Exchange of Ideas

Museums of The World

En paneldiskussion med överintendent Daniel Birnbaum, professor Bruce J. Altshuler, New York University, museichef Beatrix Ruf, Stedelijk Museum, Amsterdam och adjungerad kurator Jasper Sharp, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Begreppet ”museum” omfattar idag en stor mängd olika slags institutioner spridda över hela världen. Genom sin långa historia har museet fungerat som en institution där nästan alla aspekter av mänskligt vetande, skapande och erfarenhet bevarats och förmedlats genom generationer. Men hur ska vi i dagens globaliserade och digitala informationssamhälle betrakta denna institution, som i sig självt utger sig kunna förstå nästan vad som helst? Vilka frågor väcker museet som idé idag, och hur kan framtidens museer formas utifrån både historisk erfarenhet och nya tiders ändrade förutsättningar?

Publicerat 17 mar, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Problems, innovation and reanalysis for the future

Del 3 av 3. Talare: Naman P. Ahuja - The Museum as Defender of Religious Pluralism, Patricia Falguières - Future Perfect Tense: On Museum's Temporality, Daniel Birnbaum - The Idea of the Open Museum - Beyond a Monolithic Notion of Art. Moderator: Jasper Sharp.
25 mar, 2015

Representative Examples

Del 2 av 3. Talare: Tim Knox - How Successfully do Private Collections Become Public Museums?, Heather Ewing - The Smithsonian Institution: Defining a National Museum System for the United States, Mario Schulze - A Short History of the Thing on Display 1960-2000.
25 mar, 2015

The History of an Idea

Del 1 av 3. Talare: Bruce J. Altshuler - Collections, Audience, and Enlightenment, Anna Bergqvist - Value and Perspective in the Museum: A Philosophical Approach to Museums Narrative, Roy MacLeod - The 'Museum Idea' and the Pacific: Reflections on the Transmission of an Idea, an Institution, and an Ideology, Bettina Habsburg-Lothringen - Museums in Transition: A Closer Look at the German-Speaking Countries.
25 mar, 2015