TV > Naturaliesamlandets historia > Del 2 av 3: Samlingar och deras betydelse

Naturaliesamlandets historia

Del 2 av 3: Samlingar och deras betydelse

Del 2 av 3. Åke Lindelöw – Insektssamlare och värdet av deras samlingar, Mats Hjertson – De botaniska samlingarna vid Uppsala universitet, Johannes Lundberg – Naturhistoriska museers samlingar som tidsspegel. Moderator: Svante H. Tirén.

Del 2 av 3: Samlingar och deras betydelse

Naturaliesamlandets historia

Del 2 av 3. Åke Lindelöw – Insektssamlare och värdet av deras samlingar, Mats Hjertson – De botaniska samlingarna vid Uppsala universitet, Johannes Lundberg – Naturhistoriska museers samlingar som tidsspegel. Moderator: Svante H. Tirén.
Publicerat 22 okt, 2019
Tillgängligt till Tills vidare

Del 3 av 3: En naturaliehistoria för framtiden?

Del 3 av 3. Inger Olausson – Herbarier och levande växtsamlingar som kunskapskälla, Hans Öjmyr – Samlingar i tid och otid: Vem ska ta hand om alla gamla saker?, Nils Uddenberg – Naturaliesamlande och människosyn. Moderator: Svante H. Tirén.
22 okt, 2019

Del 1 av 3: Naturaliesamlandets idé och verklighet

Del 1 av 3. Talare: Gunnar Broberg – Samlarmani och vetenskap, Hanna Hodacs – Den naturalhistoriska marknadsplatsen: försäljning av specimen och samlingar i det sena 1700-talets Europa, David Dunér – Mineraliesamlingen på Ohs bruks herrgård. Moderator: Svante H. Tirén.
22 okt, 2019