TV > Nobelcenter – tillgång eller katastrof?

Nobelcenter – tillgång eller katastrof?

Ett seminarium från mars 2015 om Blasieholmens historia och framtid med anledning av planerna på ett Nobelcenter på platsen. Seminariet arrangerades av Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen.

Moderator: Göran Cars.

Nobelcenter – tillgång eller katastrof?

Ett seminarium från mars 2015 om Blasieholmens historia och framtid med anledning av planerna på ett Nobelcenter på platsen. Seminariet arrangerades av Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen.

Moderator: Göran Cars.

Publicerat 24 mar, 2015

Avslutande samtal

Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter? Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare? Moderator: Göran Cars
24 mar, 2015

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret

Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, talar om planprocessen för det tänkta Nobelcentret.
24 mar, 2015

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat

Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH, talar om Nobelcentret som en hybrid mellan offentligt och privat.
24 mar, 2015

Den heta innerstaden och dess omland

Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, talar om den heta innerstaden och dess omland.
24 mar, 2015

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten

Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan, talar om den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten.
24 mar, 2015

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden

Marcus Hjulhammar talar om det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden. Marcus är biträdande professor på institutionen för filosofi, historia, kultur och konstforskning vid Helsingsfors Universitet.
24 mar, 2015

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag

Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige, talar om framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag.
24 mar, 2015

Nobel Center – tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.
23 mar, 2015