TV > Nobelcenter – tillgång eller katastrof? > Nobel Center – tillgång eller katastrof?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Nobel Center – tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Program:
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kulturoch
konstforskning vid Helsingsfors Universitet

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan

Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Avslutande samtal, som leds av Göran Cars:
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora
förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter?
Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka
alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?

Nobel Center – tillgång eller katastrof?

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Program:
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kulturoch
konstforskning vid Helsingsfors Universitet

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan

Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Avslutande samtal, som leds av Göran Cars:
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora
förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter?
Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka
alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?

Publicerat 23 mar, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Avslutande samtal

Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter? Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare? Moderator: Göran Cars
24 mar, 2015

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret

Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, talar om planprocessen för det tänkta Nobelcentret.
24 mar, 2015

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat

Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH, talar om Nobelcentret som en hybrid mellan offentligt och privat.
24 mar, 2015

Den heta innerstaden och dess omland

Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, talar om den heta innerstaden och dess omland.
24 mar, 2015

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten

Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan, talar om den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten.
24 mar, 2015

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden

Marcus Hjulhammar talar om det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden. Marcus är biträdande professor på institutionen för filosofi, historia, kultur och konstforskning vid Helsingsfors Universitet.
24 mar, 2015

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag

Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige, talar om framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag.
24 mar, 2015