TV > Offentliga och privata museer i Sverige > Del 1 av 3 – Svenska museers historia

Offentliga och privata museer i Sverige

Del 1 av 3 – Svenska museers historia

Del 1 av 3. Talare: Dick Harrison - Hobby, vetenskap eller mani? Om samlandets historia; Dan Karlholm - Svenska konstmuseer under 150 år; Stefan Bohman - Museer, nationer och idén om en nationell kultur; Per Widén - Behovet av att upprätta ett statligt konstmuseum. Moderator: Lotta Gröning.

Ett seminarium från Engelsbergs herrgård november 2014.

Historisk sett har museernas syfte präglats av att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig museiverksamheternas olika former för att möta de nya samhällsförändringarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Del 1 av 3 – Svenska museers historia

Offentliga och privata museer i Sverige

Del 1 av 3. Talare: Dick Harrison - Hobby, vetenskap eller mani? Om samlandets historia; Dan Karlholm - Svenska konstmuseer under 150 år; Stefan Bohman - Museer, nationer och idén om en nationell kultur; Per Widén - Behovet av att upprätta ett statligt konstmuseum. Moderator: Lotta Gröning.

Ett seminarium från Engelsbergs herrgård november 2014.

Historisk sett har museernas syfte präglats av att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig museiverksamheternas olika former för att möta de nya samhällsförändringarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Publicerat 15 dec, 2014
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 2 av 3: Offentliga och privata museer, bakgrund och utveckling

Del 2 av 3. Talare: Hans Henrik Brummer - Zorngården i Mora och Prins Eugens villa på Djurgården - platser för folkbildning eller enbart attraktioner?; Christina Mattsson - Nordiska museet, en stiftelse med statliga bidrag; Olov Amelin - Kulturellt alibi eller altruistisk kulturgärning - privatfinansiering av museiverksamhet. Moderator: Lotta Gröning.
Kultur 18 feb, 2021

Del 3 av 3: Framtidsvisioner

Del 3 av 3. Talare: Fredrik Svanberg - Nya samhällsförändringars påverkan på museernas roll; Patrik Steorn - Visioner och planer för Thielska Galleriets framtid; Kerstin Brunnberg - Vardagens mellanrum för vetgirighet och upplevelse där det förflutna möter nutiden. Moderator: Lotta Gröning.
15 dec, 2014

Del 2 av 3: Offentliga och privata museer, bakgrund och utveckling

Del 2 av 3. Talare: Hans Henrik Brummer - Zorngården i Mora och Prins Eugens villa på Djurgården - platser för folkbildning eller enbart attraktioner?; Christina Mattsson - Nordiska museet, en stiftelse med statliga bidrag; Olov Amelin - Kulturellt alibi eller altruistisk kulturgärning - privatfinansiering av museiverksamhet. Moderator: Lotta Gröning.
15 dec, 2014