TV > Primtalens mysterium > Matematikens problem nr 1

Primtalens mysterium

Matematikens problem nr 1

Japansk dokumentär där vi får följa mattegenier som vigt sina liv åt att lösa gåtan om primtalen. Vi hamnar bland de mest akademiska sammanhang världen över - i Oxford, i Cambridge, i Tyskland och i USA - för att ta del av den senaste forskningen.

2,3,5,7,11,13… Primtal är tal som inte kan delas annat än med 1 eller sig själva. De ser inte ut att komma i någon bestämd ordning. Just därför har primtalen i sig blivit ett slags matematikens främsta gåta, som lockat genier att försöka knäcka koden.

Matematikens problem nr 1

Primtalens mysterium

Japansk dokumentär där vi får följa mattegenier som vigt sina liv åt att lösa gåtan om primtalen. Vi hamnar bland de mest akademiska sammanhang världen över - i Oxford, i Cambridge, i Tyskland och i USA - för att ta del av den senaste forskningen.

2,3,5,7,11,13… Primtal är tal som inte kan delas annat än med 1 eller sig själva. De ser inte ut att komma i någon bestämd ordning. Just därför har primtalen i sig blivit ett slags matematikens främsta gåta, som lockat genier att försöka knäcka koden.

Publicerat 13 sep, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt