VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Höjer synar högskolan

Del 2 av 6: Ger skolan rätt grund att stå på?

Del 2 av 6. Studenternas förmåga att ta till sig undervisningen på universitet och högskola bygger på att de har lärt sig till tillräckligt i grundskola och gymnasium. Förmår skolan lägga en tillräcklig grund för kvalificerade studier? Är studenterna tillräckligt förberedda? Det diskuterar Henrik Höjer med Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning.
Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris?

Inspelat hösten 2019.

 

Sändningstider

2019-11-12 kl. 21:00

2019-11-13 kl. 22:30

2019-11-14 kl. 07:50

2019-11-15 kl. 19:30

2019-11-16 kl. 09:50

2019-11-17 kl. 18:00

2019-11-18 kl. 15:30

 

Höjer synar högskolan

Höjer synar högskolan

Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris?