TV > Saknaden efter Gud > En stor filosofs bortgång

Saknaden efter Gud

En stor filosofs bortgång

Den polske filosofen Leszek Kolakowski ansågs vara en av de ledande nutida polska filosoferna. Han avled den 17 juli 2009 och lämnade efter sig ett stort arv av böcker, filosofiska essäer och vetenskapliga avhandlingar. I en intervju med Göran Rosenberg samtalar han om saknaden efter det heliga och om människans behov av gränser.

Kolakowski var medlem i det polska kommunistpartiet PZPR men fängslades år 1965 efter att ha försvarat två unga doktorander som skrev ett öppet kritiskt brev till partiet. Efter att ha riktat en alltför radikal kritik gentemot makten uteslöts han ur partiet och miste även sin tjänst på universitetet till följd av att i sin undervisning ha avvikit från de officiella marxistiska föreskrifterna. Därefter fick han publikationsförbud och tvingades att emigrera först till Paris och sedan till Storbritannien. Under sin livstid undervisade han bland annat vid All Souls College vid Oxford University och vid Yale University, McGill University, University of New Haven, University of California, Berkeley och University of Chicago.

I sitt arbete ”Marxismens huvudströmningar” som utgörs av tre volymer gör han upp med marxismen, analyserar dess uppgång och fall och tar slutligen avstånd från kommunismen.  Förutom filosofiska texter skrev Kolakowski även litterära verk, bland annat boken ”Samtal med djävulen” i vilken han analyserar den mänskliga naturen och tar upp frågor kring ondska, synd, kärlek och rättvisa.

Kolakowski hade enligt många ett avgörande inflytande på Polens och hela Central- och Östeuropas utveckling.

 

En stor filosofs bortgång

Saknaden efter Gud

Den polske filosofen Leszek Kolakowski ansågs vara en av de ledande nutida polska filosoferna. Han avled den 17 juli 2009 och lämnade efter sig ett stort arv av böcker, filosofiska essäer och vetenskapliga avhandlingar. I en intervju med Göran Rosenberg samtalar han om saknaden efter det heliga och om människans behov av gränser.

Kolakowski var medlem i det polska kommunistpartiet PZPR men fängslades år 1965 efter att ha försvarat två unga doktorander som skrev ett öppet kritiskt brev till partiet. Efter att ha riktat en alltför radikal kritik gentemot makten uteslöts han ur partiet och miste även sin tjänst på universitetet till följd av att i sin undervisning ha avvikit från de officiella marxistiska föreskrifterna. Därefter fick han publikationsförbud och tvingades att emigrera först till Paris och sedan till Storbritannien. Under sin livstid undervisade han bland annat vid All Souls College vid Oxford University och vid Yale University, McGill University, University of New Haven, University of California, Berkeley och University of Chicago.

I sitt arbete ”Marxismens huvudströmningar” som utgörs av tre volymer gör han upp med marxismen, analyserar dess uppgång och fall och tar slutligen avstånd från kommunismen.  Förutom filosofiska texter skrev Kolakowski även litterära verk, bland annat boken ”Samtal med djävulen” i vilken han analyserar den mänskliga naturen och tar upp frågor kring ondska, synd, kärlek och rättvisa.

Kolakowski hade enligt många ett avgörande inflytande på Polens och hela Central- och Östeuropas utveckling.

 

Publicerat 21 jul, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Guden inom oss – om den gnostiska impulsen

I ett samtal med Göran Rosenberg sammanfattar religionsforskaren Elaine Pagels gnosticismens budskap: "Gnosis är kunskap, men aldrig yttre auktoriteters, utan hjärtats egen. När du förstår vem du är, förstår du att Gud är tillvarons källa."
06 feb, 2009

Fundamentalismens frestelser

Göran Rosenberg samtalar med professor Robert J Lifton.
06 feb, 2009

Efter bibeln, om behovet av berättelse

Världar försvinner när berättelser dör. I halvannat millenium var Bibeln Västerlandets stora självklara berättelse. Just som förnuftet trodde sig ha besegrat den sista myten, väckte 1900-talet åter svarta sagor till liv. I en intervju förklarar strejkande akademiledamoten Kerstin Ekman människans behov av berättelser. Göran Rosenberg lyssnar och undrar: Vilka världar är värda att bevara?
06 feb, 2009

Det heligas hämnd, om människans behov av gränser

Det heligas hämnd, om människans behov av gränser. Göran Rosenberg samtalar med filosofen och författaren Leszek Kollakowski.
06 feb, 2009

Allah för alla

I den islamska världen är Guds eller Allahs närvaro i själens samhälle mycket stark. Är den farlig för öppenheten, toleransen, demokratin i våra västerländska samhällen? Vad är den islamiska världen i dag?
06 feb, 2009