TV > Sveriges varma kärna – kakelugnen som konst och teknik

Sveriges varma kärna – kakelugnen som konst och teknik

Få eldstäder kombinerar konst och nytta på samma slående sätt som den svenska kakelugnen.

Från att ursprungligen ha varit en dyrbar statussymbol blev kakelugnar så småningom en av de mest uppskattade värmekällorna i våra hem, inte minst tack vare det revolutionerande rökkanalsystem som introducerades 1767 av arkitekten Carl Johan Cronstedt och generalmajoren Fabian Wrede. Med detta och en rad andra innovationer blev kakelugnen föremål för både vetenskapligt, ekonomiskt och konstnärligt intresse och fick stor påverkan på svensk arkitektur. Idag har kakelugnen fått förnyad aktualitet genom intresset för hållbar design, byggnadsvård och resursbesparing. Historien bakom kakelugnen knyter an till många av dessa frågor samtidigt som den berättar om samhällsutvecklingen i olika tider. I det här seminariet följer vi kakelugnarnas väg från skråhantverk till
storindustri och banbrytande teknologi till uppskattad antikvitet. Genom bredden av perspektiv kan kakelugnen fortsätta att fungera som både historisk kunskapskälla och tankeställare om värmens betydelse genom tiderna.
Inspelat på Engelsbergs bruk 13 februari 2020.

Sveriges varma kärna – kakelugnen som konst och teknik

Få eldstäder kombinerar konst och nytta på samma slående sätt som den svenska kakelugnen.

Från att ursprungligen ha varit en dyrbar statussymbol blev kakelugnar så småningom en av de mest uppskattade värmekällorna i våra hem, inte minst tack vare det revolutionerande rökkanalsystem som introducerades 1767 av arkitekten Carl Johan Cronstedt och generalmajoren Fabian Wrede. Med detta och en rad andra innovationer blev kakelugnen föremål för både vetenskapligt, ekonomiskt och konstnärligt intresse och fick stor påverkan på svensk arkitektur. Idag har kakelugnen fått förnyad aktualitet genom intresset för hållbar design, byggnadsvård och resursbesparing. Historien bakom kakelugnen knyter an till många av dessa frågor samtidigt som den berättar om samhällsutvecklingen i olika tider. I det här seminariet följer vi kakelugnarnas väg från skråhantverk till
storindustri och banbrytande teknologi till uppskattad antikvitet. Genom bredden av perspektiv kan kakelugnen fortsätta att fungera som både historisk kunskapskälla och tankeställare om värmens betydelse genom tiderna.
Inspelat på Engelsbergs bruk 13 februari 2020.

Publicerat 25 feb, 2020

Del 3 av 3 Från modernitet till antikvitet

Del 3 av 3. Talare: Maria Perers – Kakelugnar och värme under 1900-talet, Vicki Wenander – Framtidens kakelugnar: vem formger dem och hur kommer de att se ut?
25 feb, 2020

Del 2 av 3 Uppvärmningens konst och nytta

Del 2 av 3. Talare: Bo Vahlne – Kakelugnen: verklig, svensk, ibland ingetdera, Linnea Rollenhagen Tilly – Carl Johan Cronstedt och rationaliseringen av den svenska kakelugnen, Anders Stjernberg – Värmekällan som inredningsdetalj: kakelugnen under det sena 1800-talet
25 feb, 2020

Del 1 av 3 Kakelugnens ursprung och idé

Del 1 av 3. Talare: Carl Frängsmyr – Värme, kyla och nationalkaraktäri svenskt 1700-tal Claes Pettersson – Landsortens kakelugnar: en verkstadsproduktion under tre generationer i 1700-talets Jönköping Karl Grandin – Veden, värmen och vetenskapsakademien
25 feb, 2020