TV > Sveriges varma kärna – kakelugnen som konst och teknik > Del 2 av 3 Uppvärmningens konst och nytta

Sveriges varma kärna - kakelugnen som konst och teknik

Del 2 av 3 Uppvärmningens konst och nytta

Del 2 av 3. Talare: Bo Vahlne – Kakelugnen: verklig, svensk, ibland ingetdera, Linnea Rollenhagen Tilly – Carl Johan Cronstedt och rationaliseringen av den svenska kakelugnen, Anders Stjernberg – Värmekällan som inredningsdetalj: kakelugnen under det sena 1800-talet

Inspelat på Engelsbergs bruk 13 februari 2020.

Del 2 av 3 Uppvärmningens konst och nytta

Sveriges varma kärna - kakelugnen som konst och teknik

Del 2 av 3. Talare: Bo Vahlne – Kakelugnen: verklig, svensk, ibland ingetdera, Linnea Rollenhagen Tilly – Carl Johan Cronstedt och rationaliseringen av den svenska kakelugnen, Anders Stjernberg – Värmekällan som inredningsdetalj: kakelugnen under det sena 1800-talet

Inspelat på Engelsbergs bruk 13 februari 2020.

Publicerat 25 feb, 2020
Tillgängligt till Tills vidare

Del 3 av 3 Från modernitet till antikvitet

Del 3 av 3. Talare: Maria Perers – Kakelugnar och värme under 1900-talet, Vicki Wenander – Framtidens kakelugnar: vem formger dem och hur kommer de att se ut?
25 feb, 2020

Del 1 av 3 Kakelugnens ursprung och idé

Del 1 av 3. Talare: Carl Frängsmyr – Värme, kyla och nationalkaraktäri svenskt 1700-tal Claes Pettersson – Landsortens kakelugnar: en verkstadsproduktion under tre generationer i 1700-talets Jönköping Karl Grandin – Veden, värmen och vetenskapsakademien
25 feb, 2020