TV > Till historiens försvar!

Till historiens försvar!

Varför är det så angeläget med historisk kunskap och vad kan vetenskapens företrädare göra för att sprida den i bredare kretsar?

Seminarium den 24 oktober 2019.

Till historiens försvar!

Varför är det så angeläget med historisk kunskap och vad kan vetenskapens företrädare göra för att sprida den i bredare kretsar?

Seminarium den 24 oktober 2019.

Publicerat 12 nov, 2019

Seminarium den 24 oktober 2019

Talare: Hans Albin Larsson, professor i historia, författare - Historielösheten i skolan, Åsa Karlsson, fil. dr. i historia - Att nå ut med historisk kunskap, Mattias Hesserus, fil. dr. i historia - Vad kan man lära av historien?, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi - Bildning i den digitala eran. Moderator: PJ Anders Linder.
12 nov, 2019