TV > Till historiens försvar! > Seminarium den 24 oktober 2019

Till historiens försvar!

Seminarium den 24 oktober 2019

Talare: Hans Albin Larsson, professor i historia, författare - Historielösheten i skolan, Åsa Karlsson, fil. dr. i historia - Att nå ut med historisk kunskap, Mattias Hesserus, fil. dr. i historia - Vad kan man lära av historien?, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi - Bildning i den digitala eran. Moderator: PJ Anders Linder.

Varför skulle nyare historia vara viktigare än äldre för skolans elever? Behöver de inte få veta på vilka grunder vårt samhälle vilar? Varför ges ämnet historia så litet utrymme i grundskola och gymnasium? Varför är det så angeläget med historisk kunskap och vad kan vetenskapens företrädare göra för att sprida den i bredare kretsar? Om detta handlar detta seminarium från oktober 2019.

Seminarium den 24 oktober 2019

Till historiens försvar!

Talare: Hans Albin Larsson, professor i historia, författare - Historielösheten i skolan, Åsa Karlsson, fil. dr. i historia - Att nå ut med historisk kunskap, Mattias Hesserus, fil. dr. i historia - Vad kan man lära av historien?, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi - Bildning i den digitala eran. Moderator: PJ Anders Linder.

Varför skulle nyare historia vara viktigare än äldre för skolans elever? Behöver de inte få veta på vilka grunder vårt samhälle vilar? Varför ges ämnet historia så litet utrymme i grundskola och gymnasium? Varför är det så angeläget med historisk kunskap och vad kan vetenskapens företrädare göra för att sprida den i bredare kretsar? Om detta handlar detta seminarium från oktober 2019.

Publicerat 12 nov, 2019
Tillgängligt till Tills vidare