Ålder ger pondus

Författaren, som är professor i antropologi och evolutionsbiologi vid Yale University, bedriver sin fältforskning i Sydamerika, där han studerar liv och leverne hos ett antal ”naturfolk”, som hittills endast i ringa mån har anammat eller blivit pådyvlade en ”modern” livsföring. Tanken är förstås att vi därigenom bättre ska förstå hur våra liv tedde sig innan vi blev ”stadsbor” och varför vi idag beter oss så som vi gör. I denna bok står, som framgår av titeln, männen i fokus. Man får verkligen hoppas att författaren snart följer upp med en motsvarande bok om kvinnor och deras evolutionära specialiteter!

Ideligen dyker det upp nya populärvetenskapliga böcker inom det evolutionsbiologiska området, men tämligen få av dessa fokuserar på vår egen arts ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Staffan Ulfstrand

Professor emeritus i ekologisk zoologi.

Läs vidare