Allt fler söker – allt färre får

En stor del av en aktiv forskares tid går åt till att skriva ansökningar om pengar. De allra flesta av dessa ansökningar avslås. Märkvärdigt nog tycks detta inte leda till att söktrycket avtar.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Anders Björnsson

Publicist, författare och översättare.

Läs vidare