Allting flyter

John Dewey inspirerade antiauktoritära skolpedagoger. Foto: Alamy

En av vår tids värsta förbrytelser inom skolvärlden är att hysa uppfattningen att läraren besitter värdefull kunskap som bör förmedlas till elever. Varför är det så?

Ett väsentligt skäl är att man identifierat läraren och kunskapen som auktoritära storheter, redskap för något slags förtryck. Detta har historiskt betonats framförallt av Socialdemokratin och Centern.

Efterkrigstidens skolutredare fann en attraktiv form av rousseauansk primitivism hos den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey. Lärarens auktoritet...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Emil Uddhammar

Professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Läs vidare