Ännu ett slag mot bildningen

Idag är det anställningsbarhet och inte utbildning av människan som är målet med högskolestudier. Men bildningsidealet är inte dött, det har bara tagit sig nya former.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare