Åsiktsenfald

Samtalet kom snart in på både religion och politik. Vi stod åskådningsmässigt långt från varandra, och replikskiftet började anta en hårdare ton när den gamle hejdade sig, såg mig i ögonen och med allvarlig röst påminde oss båda om hur bra det var att vi hade det här samtalet: ”I’m glad we’re having this conversation.”

Under de år som sedan gått har minnet av detta goda och berikande samtal, som inte förde till någon konsensus men som lät båda parter bättre förstå hur den andre tänkte, legat till grund för min bild av den amerikanska akademiska kulturen som tillåtande, dialoginriktad och präglad av genuin åsiktsmångfald.

Det räcker med att läsa bara några sidor i Jon Shields och Joshua Dunns bok för att denna dröm om en helt ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare