Bilderna som fostrade svenskarna

Men även demokratier kan i kristider uppleva ett behov av att med bildmedier fostra sina medborgare till nationell samling. Sverige under andra världskriget är ett utmärkt exempel.

Vi må vara bekanta med lösryckta fragment av krigsårens propagandabilder, som Bertil Almqvists dubbeltydiga teckning ”En svensk tiger”, ungefär på samma sätt som vi är förtrogna med andra kvarlevor från denna tid, som ransoneringskuponger och gengasaggregat. Men det har saknats en mer heltäckande beskrivning av den statliga beredskapsestetiken, dess mål, form, innehåll och relation till neutralitetspolitiken i stort. Det är därför mycket välkommet när filmvetaren Mats Jönsson i Lund med boken Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget bidrar till att fylla denna kunskapslucka.

Samlingsregerin...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Per Bauhn

Professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet.

Läs vidare