Bland andar och charlataner

I Sverige har forskningen varit mer fokuserad på Swedenborg själv än på verkningshistorien, och fortfarande finns mycket att göra vad gäller den stora betydelse hans tänkande har haft under 1800- och 1900-talen i svenskt idéliv. Nu kommer ytterligare en bok på svenska som fokuserar på Swedenborgs person, dock på ett betydligt mer grundligt sätt än tidigare, nämligen Ernst Brunners biografi Darra. Om Swedenborg. Det är en riktig tegelsten, omkring 750 sidor lång, i vilken författaren följer sin huvudperson nära i spåren, från födelsen 1688 och fram till hans död 1772.

Det ska först som sist sägas att detta är en imponerande bok. Brunner har gått synnerligen noggrant till väga och inte sparat någon möda i beskrivningarna av Swedenborgs liv och av den tid han var verksam i. Läsaren ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare