Bortsopade från litteraturhistorien

Peter Luthersson disputerade på en avhandling om den litterära modernismen, Modernism och individualitet (1986). Den är originell genom att den vänder sig emot praktiskt taget all tidigare svensk modernismforskning. Med utgångspunkt från Baudelaire följer Luthersson modernismens förgreningar fram till de ismer som blossade upp efter första världskriget. Den metod han tillgriper är idéhistorisk. Vad han intresserar sig för att blottlägga är inte texternas nymodiga stilgrepp utan deras innehåll och ideologiska implikationer.

Vad han kommer fram till är, något hårdraget, att de kontinentala modernisterna revolterar mot det borgerliga samhället genom att endera bli fascister eller kommunister. Av futuristerna blev Marinetti och hans anhang fascister, medan Majakovskij blev glödande kommunist. Rörande en annan av de moderna ismerna, surreali...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Tommy Olofsson

Författare och professor emeritus i kreativt skrivande.

Läs vidare