Civilsamhället behöver motkrafter

STATEN KAN GENOM myndighetsutövning begå horribla övergrepp. Av det följer inte att horribla övergrepp upphör när statlig myndighetsutövning upphör eller minimeras. Staten finns för att den behövs och den är en överenskommelse mellan medborgarna. Den har inget egenvärde och bör betraktas som en motkraft, vilken ombesörjer den rättvisa och rimlighet som inte kommer automatiskt i det organiska livets fria framfart. Frihetlighetens civilsamhälle blir ju totalt sett amoraliskt på så sätt att ingen tar ansvar för eller överblickar helheten. Frågan är hur motkraften staten ska utformas, utifrån vilka principer och antaganden om människan. Statens uppgift är att erbjuda medborgarna skydd mot det oönskade som sker i civilsamhället samt garantera individen frihet och lika rättigheter. Hur uppnås detta b&au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lena Andersson

Författare.

Läs vidare