Dårpippi i skogen

Människan ska ha så lite som möjligt att göra med naturen. Den idén verkar allt mer prägla vår samtid. Och särskilt märks det här i skogen, som staten gör allt mer svårbrukad. Ibland verkar strävan vara att många av landets skogsägare inte ska få bruka sin mark alls.

Ett illustrativt exempel på vartåt det barkar gavs i februari i år. Då meddelade statliga Skogsstyrelsen att alla vilda fåglar är skyddade på individnivå, som ett resultat av att myndigheten ska börja tillämpa EU:s artskyddsförordning som Sverige såklart har överimplementerat.

Skulle kraven bli verklighet innebär det att den som vill hugga i skogen först måste inventera och utreda vilka konsekvenser skogsbruket kan få för dels fridlysta arter, dels för varenda fågel i skogen. Varje enskild talgoxe och skata ska dokumenteras. Och Skogsstyrelsen ska se till a...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Edvard Hollertz

Agronom och ledarskribent i ATL - Lantbrukets affärstidning.

Läs vidare