De som kunde allt

Under de senaste decennierna har forskarna blivit alltmer intresserade av lärdomshistoria, inspirerade av debatten om ”kunskapsekonomin” eller ”informationssamhället”. De har upptäckt att dagens oro för ”uppsjön”, ”överflödet” eller ”överbelastningen” av information förekommit även under tidigare epoker. Mängden tillgänglig kunskap har ökat fortlöpande sedan 1400-talet, om inte tidigare – den har i själva verket exploderat i den dubbla bemärkelsen snabb expansion och fragmentering.

Denna explosion har lett till en kunskapskris. Med ”kris” avser jag inte någon dramatisk händelse som skulle skapa tidningsrubriker. Jag ger denna överanvända term en ganska precis innebörd som ligger nära dess ursprungliga, medicinska mening: en vändpunkt, det ögonblick då...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Peter Burke

Professor emeritus i kulturhistoria vid Cambridgeuniversitetet.

Läs vidare