Demokratins innersta väsen undflyr forskarna

Diskussionen om den amerikanska demokratins brister aktualiserar frågan om demokratibegreppet. Tre nya verk vittnar om hur svårt det är att enas om vad vi kan förvänta oss av ett demokratiskt system.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare